Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja bp w Chwaliszewie
Artykuły: Aktualności
KANCELARIA PARAFIALNA
SAKRAMENT CHRZTU (KKK 1213) Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie" Wskazania dla rodziców przed chrztem świętym dziecka: Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w biurze parafialnym przynajmniej trzy tygodnie przed chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem chrztu Dla dziecka rodzice wybierają chrzestnych, którzy powinni posiadać: -Dojrzałość do spełnienia swego zadania -Przynależność do Kościoła Katolickiego i życie zgodne z wiarą Do przyjęcia zadania chrzestnych mogą być dopuszczeniu ci, którzy: -Ukończyli 16 lat -Są katolikami bierzmowanymi i przyjęli już sakrament Eucharystii i prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadającej funkcji jaką mają pełnić. -Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych -Nie są ojcem lub matką przyjmującego chrzest. Ochrzczony, należący do nie katolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu. Osoby nie praktykujące, małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego, a także młodzież nie uczęszczającą na katechizacje, nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka. Rodzice przedłożą następujące dokumenty: -Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego -Świadectwo ślubu kościelnego (jeśli ślub odbył się poza parafią zamieszkania) -Dane personalne świadków - chrzestnych, imię, nazwisko, wyznanie, wiek, zawód i adres zamieszkania -Zaświadczenie stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi. Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której mieszkają chrzestni. -Zezwolenia na chrzest od proboszcza parafii na terenie, której mieszkają rodzice (jeśli rodzice nie mieszkają w Chwaliszewie) SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA O zamiarze zawarcia ślubu można poinformować wcześniej niż 3 miesiące proboszcza aby uniknąć nałożenia się innych terminów. Dokumenty potrzebne do spisania protokołu przedmałżeńskiego: ― dowody osobiste narzeczonych; ― świadectwo chrztu (ważność świadectwa 3 m-ce); ― świadectwo bierzmowania, gdy brak jest adnotacji na świadectwie chrztu; ― świadectwo z religii z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej; ― świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego lub katechezy ponadgimnazjalnej; ― zezwolenie na ślub od proboszcza, jeżeli oboje narzeczeni są z innej parafii; ― świadectwo z poradnictwa rodzinnego; ― świadectwo z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważność zaświadczenia 3 m-ce w których musi zawierać się data ślubu) Narzeczeni otrzymują: ― kartki do spowiedzi dla narzeczonych; ― zapowiedzi, jeśli narzeczeni są z innej parafii; POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI Przed powiadomieniem innych o uroczystościach pogrzebowych, należy ustalić dzień, godzinę i miejsce pogrzebu z ks. proboszczem. Zgłaszając pogrzeb należy przedłożyć kartę zgonu, wypełnioną w Urzędzie Stanu Cywilnego i w razie śmierci w szpitalu zaświadczenie od Ks. Kapelana o udzieleniu sakramentów świętych. Pogrzeb osoby z poza parafii prowadzimy po przedstawieniu w kancelarii pisemnej zgody Ks. Proboszcza parafii w której mieszkał zmarły.

Msze św. w naszej Parafii
Niedziela 8.00, 9.30, 11.00 Dni powszednie 18.00 Sakrament Pokuty w dni powszednie pół godziny przed Mszą św. I Piątek miesiąca od godz. 17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy Środa godz. 18.00 Nabożeństwo Fatimskie 13 dzień miesiąca godz. 20.00 Msza św. ku czci bł. Karoliny Kózkówny z oddaniem czci Jej Relikwiom III piątek miesiąca godz. 18.00
© 2007-2011 Parafia Chwaliszewa (PHP Fusion, by Dawid Tomaszewski)
327,842 Unikalnych wizyt